logistics

สถานที่จัดงานอีเว้นท์

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ไบเทคบางนา

ที่อยู่สถานที่จัดงาน

888 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ : 66 -2-726-1999

About
About
About

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • BITEC ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและโรงแรมในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
  • ไบเทคตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที เดินทางได้สะดวกด้วยรถยนต์ รถตู้
  • การเดินทางมา BITEC ด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถทำได้โดย ขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาลงสถานีบางนา (E13) ใช้ทางออกประตู 1 เดินทางเชื่อม (Sky walk bridge) เข้าสู่ BITEC